فریاد خاموش

 

شنبه 23 دی‌ماه سال 1385
رازهای درباره زندگی

۱- هر چیزی را که برای خوشبختی احتیاج دارید . درون خود شما است

۲-هدف از زندگی تبدیل شدن به انسانی والا می باشد.

۳-تغییر اجتباب نا پذیر است. لذا از مقاومت دست برداشته تسلیم کوران زندگی بشوید.

۴- تمام موانع  . درس هایی در لباس مبدل هستند . بنا براین به آن ها احترام گذاشته . از آن ها بیاموزید.

۵- ذهن شما واقعیت را به وجود می آورد. پس یاد بگیرید با ذهنتان دوست باشید.

۶-ترس . سرزنده بودن را از شما می گیرد. بنابراین شجاعت را در درون خود تقویت کنید.

۷- ابتدا باید خودتان را دوست داشته باشید تا بتوانید به دیگران عشق ورزیده و یا از آنها طلب عشق کنید.

۸- تمام روابط . آینه شما و همه آدم ها معلم هایتان هستند.

۹- آزادی واقعی نه از کاری که زندگی برای شما انجام می دهد . بلکه از چگونگی واکنش شما نسبت به زندگی حاصل می شود.

۱۰- جواب هر سوالی در عشق نهفته است .

 

باربارا دی آنجلیس


عناوین آخرین یادداشت ها

 

>