فریاد خاموش

 

دوشنبه 25 دی‌ماه سال 1385
 
 
چه خوبه بدونیم که آشنایی کوتاه مدت با آدم های گوناگون میتواند کیفیت عشق در انسان را توسعه دهد

 

آدم های کند .  صبوری را به ما می اموزند

آدم های عصبانی. همواری و آرامش را به ما می آموزند.

آدم های متجاوز .  احترام به خود را به ما می آموزند

آدم های که احساساتشان را بروز نمی دهند .  عشق بی قید و شرط را به ما می آموزند.

آدم های متقلب.  درستی را به ما می آموزند.

آدم های یکدنده .  انعطاف پذیری را به ما می آموزند.

آدم های ترسو .  شجاعت را به ما می آموزند.


عناوین آخرین یادداشت ها

 

>