فریاد خاموش

 

شنبه 2 تیر‌ماه سال 1386

 

در جلسه امتحان عشق

من مانده ام و یک برگه سفید !

یک دنیا حرف ناگفتنی

و یک بغل تنهایی و دلتنگی

درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی شود!

در این سکوت بغض آلود

قطره کوچکی هوس سرسره بازی می کند !

و برگه سفیدم

عاشقانه قطره را به آغوش می کشد !

عشق تو نوشتنی نیست

در برگه ام ..کنار آن قطره

یک قلب کوچک می کشم !

وقت تمام است .

برگه ها بالا.................


عناوین آخرین یادداشت ها

 

>