فریاد خاموش

 

شنبه 14 مهر‌ماه سال 1386
بی قانونی
 

 

 

 

ان روزها

که قانون نخوانده بودم

می پنداشتم

قانونِ محبت ، دوستی و عشق

همیشگی و غیر قابل تغییر است

قانون به من یاد داد

که

قانون هم مشمولِ مرورِ زمان می شود

......

...

.

ان روزها

تصور می کردم

کسی را به جرم دوست داشتن

 به جرم محبتی کهنه و ماندگار

 مجرم نمی خوانند

قانون امّا

به من اموخت که

گاهی قانون

عطفِ بما سبق می شود

.......

...

..

.

همیشه فکر می کردم

اگر به کسی محبت وافری داشتی

باید صریح بگویی

قانون

یاد داد که

اقرار

از ادلّه ء اثبات جرم است

.....

...

..

.

و قانون یاد داد .............

.................

............

.......

...

که

 ندانستنِ قانون 

بهتر

است


عناوین آخرین یادداشت ها

 

>