فریاد خاموش

 

سه‌شنبه 13 آذر‌ماه سال 1386
سفرت سلامت

بازبرمی گردم بایه عالمه عکس خوشگل

 

 

 

تو می روی به سفر می سپارمت به خدا              

                                                 به خلوت دلم اما شبی دوباره بیا

 

تو می روی و پس از تو پرنده ی لبخند

                                             دوباره می پرد امشب ز شاخه ی لبها

 

چگونه بی تو کنم سر عزیز من که هنوز

                                                  نرفته ای ونموده دلم هوای تو را

 

برس به داد من خسته بیشتر زانکه

                                                دل مرا غم عشقت در آورد از پا

 

به غیر تو که نسیم خوش بهارانی

                                                کسی دگر نگرفته سراغ باغ مرا

 

سفر تو را به سلامت سپردمت به خدا

                                                به خلوت دلم اما شبی دوباره بیا


عناوین آخرین یادداشت ها

 

>