فریاد خاموش

 

چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387

هنری دیوید تورو : تنها راه گفتن حقیقت عاشقانه حرف زدن است

شیللر : آن که می تواند نسبت به نیکی دیگران ناسپاس باشد از دروغ گفتن باک ندارد

امرسون : هرچه ما را محدود می کند اسمش را بخت و اقبال می گذاریم

شکسپیر : کاری که وظیفه و صمیمیت در آن دخالت دارد خلل پذیر نیست

ادیسون : هر که خواهان واقعی چیزی باشد و اشتیاق و آمادگی خطر کردن را نیز داشته باشد

بی گمان پیروز است .


عناوین آخرین یادداشت ها

 

>