فریاد خاموش

 

دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1388

بیش از اینها ، آه ، آری

بیش از اینها میتوان خاموش ماندمیتوان ساعات طولانی

با نگاهی چون نگاه مردگان ، ثابت

خیره شد در دود یک سیگار

خیره شد در شکل یک فنجان

در گلی بیرنگ ، بر قالی  

در خطی موهوم ، بر دیوار

میتوان با پنجه های خشک

پرده را یکسو کشید و دید

در میان کوچه باران تند میبارد

کودکی با بادبادکهای رنگینش

ایستاده  زیر یک طاقی

گاری فرسوده ای میدان خالی را

با شتابی پرهیاهو ترک میگویدمیتوان بر جای باقی ماند

در کنار پرده ، اما کور ، اما کر


عناوین آخرین یادداشت ها

 

>