X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
 

 

فریاد خاموش

 

چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387
برگرد

lonely girl 

 

 

 من ساک به دست در ایستگاه،منتظر آمدن قطار بودم،
قطاری که میدانم مسافر من در آن نخواهد بود،
و من چشم به راه قطار ایستاده ام،
و گاهی روحم را می بینم که پر می کشد،
و میرود آنطرف ریل قطار،
و قطار هر لحظه به من نزدیکتر می شود،
و من همچنان ایستاده ام در ایستگاه،
که ناگهان سنگینی نگاه غریبه ای،
مرا به این دنیا می آورد،
و من چشم در چشم غریبه دوخته ام،
و قطار می رود بسوی مقصدش
و من ساک به دست در ایستگاه

منتظر آمدن قطار ام...

 


عناوین آخرین یادداشت ها

 

>